UPISI

Upisi u Dječji vrtić Kalimero - Scuola dell'Infanzia Calimero – sve što trebate znati

Informacije o upisu u Dječji vrtić Kalimero - školska godina 2023./2024.

Upisi

Informacije o upisu u Dječji vrtić Kalimero – školska godina 2024./2025.

U ovom odjeljku objavljivati ćemo potrebne informacije o upisima za školsku godinu 2024./2025. a u slijedećem odjeljku (niže) objavljene su informacije iz ranijih godina.

Obavijest e – upisi / Iscrizioni on – line 2024 /2025

Pozivamo roditelje i/ili staratelje djece predškolske dobi koja nisu uključena u programe ranog i predškolskog odgoja da se prijave radi upisa djece u Dječji vrtić „Kalimero“ – Scuola dell’infanzia „Calimero“ Brtonigla – Verteneglio.

Upisi djece za pedagošku 2024./2025. godinu provodit će se isključivo putem aplikacije e-Upisi Središnjeg državnog ureda za razvoj digitalnog društva u razdoblju od 9. svibnja do 17. svibnja 2024., do 12:00h.

Invitiamo i genitori/tutori dei bambini in età prescolare, che non sono inseriti nella scuola dell’infanzia, di fare richiesta d’iscrizione presso la Scuola dell’infanzia “Calimero” – Dječji vrtić “Kalimero”, Verteneglio- Brtonigla. E’ possibile fare la richiesta d’iscrizione per l’anno pedagogico 2024/2025 alla Scuola dell’infanzia esclusivamente tramite la modalita’ on-line, ossia accedendo tramite l’applicazione E-upisi nel periodo dal 9 maggio al 17 maggio 2024, entro e non oltre le ore 12:00.

Vezani dokumenti:

Obavijest E upisi 2024. – 2025.
Avviso E iscrizioni 2024 – 2025

Upute za korištenje sustava – korištenje web aplikacije koja omogućava prijavu i upis djece u dječje vrtiće

Upute su namijenjene građanima koji sustavu upisa u dječje vrtiće pristupaju preko platforme e-Građani kao roditelji/skrbnici kako bi predali zahtjev za upis djeteta u ustanove ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja. Sustav korisnicima omogućava prijavu i upis djece u ustanove ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja tako da je povezan s državnim servisima kako bi pojednostavili cijeli proces od prijave do upisa u ustanovu/dječji vrtić.

Svrha ovih korisničkih uputa za korištenje web aplikacije je pokazati korisnicima funkcionalnosti sustava upisa u dječje vrtiće te ih uputiti u način korištenja aplikacije i ispunjavanje zahtjeva za upis.

Vezani dokument – Korisničke upute za korištenje sustava E-upisi

Opće informacije o upisu vašeg djeteta u Dječji vrtić Kalimero u Brtonigli

Period za upis

Zahtjevi za upis djece zaprimaju se tijekom cijele godine.

Programi i jezici

Zahtjevi se podnose za Program predškole za djecu u godini prije polaska u osnovnu školu. Programi su integrirani u redovite 10-satne odgojno-obrazovne programe na hrvatskom ili talijanskom jeziku.

Uvjeti za Upis

Pravo na upis imaju djeca koja će do 31. ožujka tekuće školske godine imati najviše 6 godina, a nisu obuhvaćena redovitim programom predškolskog odgoja i obrazovanja.

Dokumentacija potrebna za upis djeteta u Dječji vrtić Kalimero

ZA UPIS POTREBNO JE PRILOŽITI SLIJEDEĆU DOKUMENTACIJU:

  1. Ispunjen zahtjev za upis
  2. Rodni list ili izvadak iz matične knjige rođenih (preslika)
  3. Potvrda o prebivalištu djeteta i roditelja (preslika) – ne stariji od 3 mjeseca
  4. Preslika domovnice
  5. Potvrda pedijatra ili nadležnog liječnika o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu (original) – ne starija od mjesec dana
  6. Preslika kartona cijepljenja
  7. Dokumentacija o posebnim potrebama djeteta, ako je potrebno

Dokazi od točke 2. do točke 7. su obavezni. Zahtjevi bez ovih priloga neće biti razmatrani.

Odluka o upisu

Povjerenstvo za upis djece razmotrit će pristigle zahtjeve i objaviti odluku. Rezultati će biti objavljeni na oglasnoj ploči i web stranicama vrtića.


RANIJE GODINE – od školske godine 2023./2024. unatrag

Dokumente i objave o prošlim upisima u Dječji vrtić Kalimero – Scuola dell’ infanzia Calimero možete pronaći OVDJE