Ispiši ovu stranicu

Natječaj za prijem radnika na radno mjesto Psiholog/ica

08 May, 2018 Napisao/la  Pročitano 172 puta
Objavljeno u Natječaji

Temeljem članka 26. stavka 1. i 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( Narodne novine broj 10/97, 107 /07 i 94/13 ), Upravno vijeće Dječjeg vrtića Kalimero – Scuola dell'infanzia Calimero , Brtonigla – Verteneglio , objavljuje

 

N A T J E Č A J
za prijem radnika na radno mjesto

 

STRUČNI SURADNIK PSIHOLOG/ICA - na neodređeno , nepuno radno vrijeme ( 20 sati tjedno)
- 1 izvršitelj/ica ( m/ž )

 

Uvjeti :
- poznavanje talijanskog jezika

 

Uz prijavu treba priložiti :
- životopis
- dokaz o stručnoj spremi (diploma)
- preslika domovnicu
- potvrda o položenom stručnom ispitu
- presliku osobne iskaznice i potvrda o OIB-a
- potvrda ili elektronički zapis Hrvarskog zavoda za mirovinsko osiguranje o prijavama za mirovinsko osiguranje (ne starije od 3.mjeseca od objave natječaja).
- potvrda o nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (čl.25.st.2 Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju)

Natječaj traje od 7. 05. 2018. pa do 15. 05. 2018 . godine te je objavljen na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, vrtića te oglasnim pločama vrtića.

 

Prijave sa dokazima dostaviti na adresu:

DJEČJI VRTIĆ KALIMERO
SCUOLA DELL'INFANZIA CALIMERO
Ul. Dudova 24a, Via dei Gelsi 24a
52474 Brtonigla - Verteneglio
Sa naznakom:
„ NATJEČAJ ZA STRUČNOG SURADNIKA - (PSIHOLOG - ICA)''

 

Nepotpune prijave i one pristigle izvan roka neće se uzeti u obzir.
Sa svim kandidatima koji budu zadovoljavali uvjete ovog natječaja obaviti će se informativni razgovor, a provjeru stručne i jezične sposobnosti provjeriti će stručno povjerenstvo. Upravno vijeće zadržava pravo ne izabrati niti jednog od prijavljenih kandidata, te poništiti natječaj.

O rezultatima izbora Upravno vijeće će obavijestiti natjecatelje najkasnije u roku od 8(osam )dana od dana zaključenja Natječaja.