Dječji vrtić Kalimero - Scuola dell`infanzia Calimero

"Ja imam mnogo cvijeća", rekao je, " ali najljepše cvijeće su djeca."

Oscar Wilde

Žalostan je čovjek u kojemu nije ostalo ništa dječje.

A. Graf

Dječje igre nisu samo igre, nego ih treba smatrati ozbiljnom dječjom djelatnošću.

Michael Eyquem de Montaigne

Pametni ljudi dopuštaju svojoj djeci da katkad i pogriješe.

Mahatma Gandhi

Adresa:

Dječji vrtić „Kalimero“
Scuola dell'Infanzia „Calimero“
Dudova ulica 24a
52474 Brtonigla