Dvojezičnost i individualnost. Vaša djeca su naša misija!

NOVOSTI

Dječji vrtić Kalimero
Scuola dell’ infanzia Calimero


Dječji vrtić Kalimero – Scuola dell’ infanzia Calimero u Općini Brtonigla – Verteneglio je mjesto gdje vaše dijete nije samo čuvano, već i odgojeno i obrazovano. Opremljeni smo za pružanje desetosatnog programa koji uključuje sve od njege i prehrane do odgoja i obrazovanja. Specijalizirani smo za dvojezičnost; nudimo ranu edukaciju u engleskom, hrvatskom i talijanskom jeziku.

Uz tim od osam odgojitelja, tu su i medicinska sestra, psihologinja i ravnateljica. Naš fokus je na razvoju djetetovih potencijala, a pritom ne zaboravljamo i na ekološke vrijednosti. Radimo na stvaranju snažnih odnosa s roditeljima i osnaživanju svih uključenih u odgojno-obrazovni proces.

Naša vizija je biti ustanova u kojoj se svako dijete osjeća vrijednim i slobodnim, s naglaskom na ljubavi prema prirodi i očuvanju okoliša. Detaljnije

Dobro došli na web stranice Dječjeg vrtića Kalimero - Scuola dell' infanzia Calimero

Dječji vrtić Kalimero - kolaž

Tko smo mi?

Mi smo Dječji vrtić "Kalimero"

Odgojiteljice

O djeci raspoređenoj u 4 odgojne skupine brine se 8 odgojiteljica. Zadužene su za provođenje odgojno-obrazovnih programa, brigu i njegu djece, te suradnju s roditeljima i stručnjacima.

Programi

Uz redoviti desetosatni program u ustanovi se provodi i Program predškole, te Program rada na talijanskom jeziku. Također, uključeni su i programi ranog učenja talijanskog i engleskog jezika za dodatni jezični razvoj.

Zdrava prehrana

Prehrana je dizajnirana prema smjernicama ZZJZ-Pula i pedijatrijskim preporukama. Fokusiramo se na kvalitetu, higijenu i individualne potrebe u prehrani. Svi obroci su pažljivo osmišljeni i nutritivno uravnoteženi.

Dječji vrtić Kalimero - Brtonigla
Dječji vrtić Kalimero - Brtonigla

Pedagoginja/Psihologinja

Fokusira se na prevenciju u razvoju djece koja obuhvaća edukaciju i praćenje, i na ranu intervenciju koj uključuje dijagnostiku i terapiju. Surađuje s djecom, roditeljima, odgojiteljima i ravnateljicom.

Zdravstvena voditeljica

Radi na osiguranju i unapređenju zaštite zdravlja djece. Odgovorna je i za zdravstveno praćenje djelatnika, uključujući redovite preglede i suradnju sa zdravstvenim službama. Organizira sistematske preglede i prilagodbe prema epidemiološkim potrebama.

Ravnateljica

Ravnateljica je poslovni i stručni voditelj vrtića. Vodi i osigurava rad poslovanja vrtića, predstavlja i zastupa vrtić, poduzima pravne radnje u ime vrtića, odgovara za zakonitosti rada vrtića.

Programi Dječji vrtić Kalimero - Brtonigla

Programi

Programi Vrtića Kalimero fokusirani su na sveobuhvatan razvoj djeteta kroz različite programe, uključujući dvojezične i predškolske, te dodatne aktivnosti poput likovnih, glazbenih, sportskih radionica i edukativnih izleta.

Projekti Dječji vrtić Kalimero - Brtonigla

Projekti

Provodimo ekološke projekte usmjerenje na svijest o očuvanju okoliša i recikliranju, te sudjelujemo u međunarodnom ERASMUS+ projektu fokusiranom na poboljšanje jezičnih vještina djece putem pričanja priča i digitalnog učenja, u suradnji s partnerima iz Italije i Švedske.

Jelovnik Dječji vrtić Kalimero - Brtonigla

Jelovnik

Prehrana u našem vrtiću prilagođena je energetskim i nutritivnim potrebama djece, temeljeći se na raznolikosti i sezonskim namirnicama, uključujući ribu, orašaste plodove, suho voće i mliječne proizvode, čime se podupire pravilan rast i razvoj djece..

AktivnostiDječji vrtić Kalimero - Brtonigla

Aktivnosti

Širok spektar aktivnosti u našem vrtiću obuhvaćaju igru na otvorenom, kreativne umjetničke radionice, ekološke inicijative te edukativne instalacije usmjerene na prava djece. Usmjerene su na poticanje fizičkog, kreativnog, ekološkog i socijalnog razvoja djece.

UPISI

Za upis djece u Dječji vrtić Kalimero koristi se informatizirani sustav.

Detalji i pravila upisa nalaze se u Javnom oglasu i Pravilniku o upisu, a postoji i uputa za elektroničku prijavu.

Liječničku potvrdu dostavite prije polaska u vrtić ako je upis ostvaren. Za učitavanje liječničkih potvrda koristi se preslika knjižice cijepljenja.

Zahtjev za ispis podnosi se u vrtiću; ispis je moguć nakon 31.5. tekuće godine i provjere financijskih obveza.

Svake godine, najkasnije do 30. travnja, na za Vrtić najpovoljnijim sredstvima javnog priopćavanja, Vrtić objavljuje oglas za upis djece u novu pedagošku godinu.

Oglas sadržava:

 • rok za podnošenje zahtjeva i mjesto podnošenja zahtjeva,
 • naznaku osnovne i dodatne dokumentacije koja se prilaže uz zahtjev,
 • vrstu programa za koje se vrši upis djece,
 • rok i mjesto objave rezultata upisa,
 • način ostvarivanja i zaštite prava učesnika u postupku upisa.

Više detalja o upisu u Dječji vrtić Kalimero pronaći ćete na našoj web stranici – UPISI a za dodatna pitanja, nazovite vrtić od 9-15h na broj 052 774 369.

DOKUMENTI ZA UPIS/ISPIS IZ VRTIĆA

 • Ugovor s korisnicima + ekonomska cijena
 • Privola 1 – Dječji vrtić Kalimero izjava upisi
 • Privola 2. Izjava za snimanje djece u vrtiću Kalimero
 • Privola 3. Izjava o dovođenju i odvođenju djece
 • Privola 4. izjava preuzimanje djece (uz privolu 3 za svaku navedenu osobu)
 • Ispisnica za dijete

Prije polaska djeteta u vrtić roditelj/skrbnik je obvezan

 • prisustvovati roditeljskom sastanku za novoupisanu djecu,
 • obaviti inicijalni razgovor s psihologom i
 • potpisati s Dječjim vrtićem ugovor o međusobnim pravima i obvezama davatelja i korisnika usluge.